הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

ועדת תרבות (22/05/2018 09:17)
הודעות אזוריות (22/05/2018 09:01)
ועדת ביטחון וצוות חרום ישובי (21/05/2018 08:03)
ממשגב
הודעות אזוריות (13/05/2018 08:29)